OVER MTC ACADEMY

VERBINDENDE FACTOR

Wij willen organisaties helpen hun normen en (kern)waarden in diversiteit en inclusiviteit meer waarde te geven en naar voren brengen in de bedrijfscultuur en bij iedereen die verbonden is aan de organisatie. Wij creëren resultaatgerichte bewustwording bij management, medewerkers en externe relaties dat weer leidt tot wederzijds begrip en versterkte samenwerkingen, intern en extern.  MTC Academy is de verbindende factor om vastgestelde doelstellingen te behalen die betrekking hebben het vergroten van diversiteit en het verminderen van racisme en discriminatie in organisaties, tijdens interne en/of externe bijeenkomsten. MTC Academy staat voor gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer, in het onderwijs, in organisaties en in de sportbranche. Wij maken geen onderscheid in afkomst, leeftijd, huidskleur, geloof, gender, seksualiteit , sociale status of politieke overtuiging.

Wij zetten ons in voor blijvende positieve veranderingen in institutioneel racisme en discriminatie waar veel mensen mee te maken hebben, maar geen actie durven te ondernemen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat verandering begint bij de basis van een organisatie en werken wij daarom met sprekers die lezingen, workshops en trainingen verzorgen van hoge kwaliteit. Onze sprekers delen hun eigen ervaringen, en ervaringen van naasten, en neemt de doelgroep mee in een emotionele reis wat zeker aanzet tot denken en verandering. Onze sprekers die workshops en trainingen geven zorgen voor verbinding, versterking en verandering in situaties waar dat nodig is. 

GEEN STANDAARD PLATFORM, MAAR EEN COMMUNITY

MTC Academy is een community platform waar ervaren sprekers en trainers zijn aangesloten die streven naar hetzelfde doel: samen bewustwording en (gedrags)verandering creëren bij jongeren, het management, de medewerkers en de bedrijfsculturen in de diverse sectoren. Op basis van de probleemstelling, de doelstelling en het te behalen resultaat ontwikkeld MTC Academy samen met de sprekers en trainers langlopende trajecten voor organisaties waarbij alle krachten worden gebundeld om het beste resultaat te behalen. Het is voor ons dan ook van zeer belang dat sprekers/trainers institutioneel racisme en discriminatie zelf hebben ervaren. Dit omdat je naar onze mening een boodschap het beste en krachtigst kan overbrengen uit eigen ervaring, kennis en emotie. 

MTC Academy is dus geen standaard sprekersplatform maar een platform van sprekers/trainers waarbij we (langlopende) trajecten aanbieden en waarbij de sprekers/trainers een solide community zijn van experts die elkaar tijdens trajecten alleen maar versterken. Doordat wij inspelen op tussentijdse resultaten waarbij we de juiste begeleiding bieden vanuit onze verschillende expertises, creëren wij zoveel mogelijk verandering in organisaties. Elke spreker/trainer heeft een eigen expertise die wij in verschillende fasen van een traject inzetten en waardoor een traject met succes kan worden afgerond. De sprekers/trainers werken tijdens het gehele traject samen om het beste resultaat te bereiken. Want alleen samen kunnen wij echte verandering brengen.

Wij streven ernaar om organisaties langlopende trajecten aan te bieden in plaats van eenmalige lezingen en trainingen/workshops, zodat het een blijvend onderwerp en wij de veranderingen en resultaten kunnen monitoren. Alles begint bij de basis, het management en de bedrijfscultuur en door de verschillende fasen en rapportages kunnen wij, waar nodig, weer volgende stappen nemen om de vastgestelde doelstellingen te behalen. 

De sprekers van MTC Academy inspireren, motiveren, geven kracht en zijn 100% toegewijd aan het creëren van verandering, wat vooral in deze tijd nodig is. 

MTC ACADEMY MAAKT DE CIRKEL ROND

MTC Academy maakt de cirkel rond als het gaat om verandering tijdens de 4 fasen in het leven. Bewustwording en verandering begint bij de opvoeding, komt terug in het onderwijs, de sociale invloeden en op de arbeidsmarkt. Als MTC Academy bewustwording en verandering kan creëren in 2 fasen van het leven: het onderwijs en de arbeidsmarkt, stroomt dit door naar de sociale invloeden die men heeft op de mensen in hun omgeving. Vooral bij het creëren van bewustwording en verandering in de arbeidsmarkt, waar vooral ouders als doelgroep zitten, streven wij ernaar dat deze bewustwording weer doorstroomt in de opvoeding en kinderen opgroeien met de normen en waarden waar echte diversiteit en inclusivitiet voor staan. Op deze manier levert MTC een grote bijdrage aan deze mooie multiculturele samenleving. 

DE 3 PIJLERS VAN MTC ACADEMY

MTC Academy werkt vervolgens met 3 pijlers: Verbinding, Versterking en Verandering

Door de juiste verbinding te maken met de doelgroepen, door middel van ons volledig verandertraject, dat bestaat uit verschillende lezingen, trainingen en workshops, creëren wij versterking van de (eigen) bewustwording waardoor uiteindelijk de (gedrags)verandering zal plaatsvinden. MTC Academy monitort ook deze 3 pijlers en begeleidt organisaties tijdens het gehele traject tot we de vastgestelde doelstellingen hebben behaald. Wij blijven daarna ook monitoren en begeleiden als dit nodig is.

ONZE KERNWAARDEN

MTC Academy maakt geen onderscheid in afkomst, leeftijd, huidskleur, geloof, gender, seksualiteit, sociale status of politieke overtuiging. Wij staan 100% achter onze kernwaarden en zijn er van overtuigd dat onze Academy voor verandering zal zorgen in de arbeidsmarkt, het onderwijs, de sportbranche, de woningmarkt en vele andere branches waar dit probleem tot de dag vandaag nog steeds speelt.

MTC Academy staat dan ook voor:

Gelijkwaardigheid, Bewustzijn, Eenheid, Integriteit, Diversiteit, Inclusiviteit, Rechtvaardigheid

“I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed; We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.”

– Martin Luther King –

HET TEAM

MTC Academy is onderdeel van FuLi Media, een media bureau dat online platformen ontwikkeld om de diverse doelgroepen online en offline met elkaar te verbinden. Oprichters Anuschka & Natascha zetten zich in om verandering te brengen in uiteenlopende situaties voor uiteenlopende doelgroepen.  

Anuschka Fung Loy

Natascha Ligeon

“Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom.”

- Martin Luther King -

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll naar top